Vilka är styrelsen?

Styrelsen för Norrtunas Hyresgästförening är några av dina grannar på Norrtuna som engagerar sig ideelt för bidra till ett trevligare bostadsområde för oss alla. Styrelsemedlemmarnas uppgift är att besluta i olika frågor, t ex om inköp till våra gemensamma lokaler (44an, byteskällaren, bastu, gym/pingislokalen).
Alla som vill kan bli medlemmar i styrelsen.

Styrelsen 2021

Peter Brand (Ordförande)  0736 48 40 81, peter.brand79(a)gmail.com
Jens Askengren (Sekreterare)
Brigitte Brand (Kassör) 08-551 73401
Linnea Enoksson

Ersättare:
Pirkko Hagert
Maarit Laine
Tomas Fogelqvist