Vilka är styrelsen?

Styrelsen för Norrtunas Hyresgästförening är några av dina grannar på Norrtuna som engagerar sig ideelt för bidra till ett trevligare bostadsområde för oss alla. Styrelsemedlemmarnas uppgift är att besluta i olika frågor, t ex om inköp till våra gemensamma lokaler (44an, byteskällaren, bastu, gym/pingislokalen).
Alla som vill kan bli medlemmar i styrelsen.

Styrelsen 2024

Britta Lohrmann (Ordförande)  070-3335991, brittalohrmann@hotmail.se
Gitana Glebiene (Vice ordförande)
Peter Brand
(Sekreterare)
Brigitte Brand (Kassör) 070-260 24 76
Matilda Klingborn
Jonathan Warfvinge
Angelina Dobreva
Emelie Castillo Harhala
Colin Antonsen