Vilka är styrelsen egentligen?

Styrelsen för Norrtunas Hyresgästförening är några av dina grannar på Norrtuna som engagerar sig ideelt för bidra till ett trevligare bostadsområde för oss alla. Styrelsemedlemmarnas uppgift är att besluta i olika frågor, t ex om inköp till våra gemensamma lokaler (44an, byteskällaren, bastu, gym/pingislokalen).
Alla som vill kan bli medlemmar i styrelsen.

Styrelsen 2020

Peter Brand (Ordförande)  0736 48 40 81, peter.brand79(a)gmail.com
Pirkko Hagert   (Sekreterare)
Brigitte Brand (Kassör) 08-551 73401
Birgit Olsson
Berit Karlsson
Maarit Laine
Jens Askengren (sedan 2 augusti)
Lina Eson (sedan 2 augusti)