Vad gör föreningen?

Den lokala hyresgästföreningens uppgift är att förvalta de aktivitetspengar som föreningen årligen får av hyresvärden. Det brukar vara ca 30.000 kr.

Pengarna går bland annat till:
– att stötta initiativ för förbättring av utomhusmiljön
– inköp till de 4 allmänna lokaler som står de boende till förfogande, dvs verksamhetslokalen, byteskällaren, gym & pingislokalen och bastun
– anordning av fester (städfest, julfest, etc)

Föreningen har också som uppgift att vara en länk mellan de boende på Norrtuna och hyresvärden. Styrelsen för föreningen träffar förvaltare från hyresvärden 4 ggr per år och framför förbättringsförslag.

facebook-logo www.facebook.com/norrtunahgf

 

Styrelsemöten

Vem deltar: styrelsen för lokala hyresgästföreningen
När: första måndagen i månaden, kl 20:00 i lokalen 44an
Vad händer på mötena:
– beslut om lokaler
– beslut och planering av städfester
– beslut om inköp
– beslut om projekt

Årsmöten

Vem deltar: alla hyresgästföreningens medlemmar som bor på Norrtuna
När:
 i början av året (i regel februari), lapp med inbjudan sätts upp i alla portar 2 veckor innan mötet
Vad händer på mötena:
– ny styrelse väljs för kommande året
– verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående år

Samrådsmöten

Vem deltar: förvaltare från hyresvärden, styrelsen för den lokala hyresgästföreningen
När:
 4 ggr per år
Vad händer på mötena:
– styrelsen framför önskemål till hyresvärden
– hyresvärden informerar om pågående projekt eller förändringar

Bomöten

Vem deltar: alla som bor på Norrtuna
När:
 1-2 ggr per år, informationslapp sätts upp 1-2 veckor innan
Vad händer på mötena:
– de boende på Norrtuna får chans att framföra idéer och synpunkter till styrelsen

Hur kan jag påverka besluten?

Du kan:

  • lämna synpunkter och förslag till styrelsen
  • Komma till Bomötet
  • gå med i styrelsen och påverka direkt